Dick's Humanistic Neuro Linguistic Programming

Persoonlijkheids Profiel

Werkvoorkeur

Het makkelijkste is de werkvoorkeur te begrijpen met een voorbeeld. Nu zijn het drie vrienden die een restaurant bezoeken.

De eerste vind het belangrijk dat de sfeer goed us en dat de eigenaar hem herkent en meteen op hem afkomt en hem verwelkomd.

De tweede vind dat het eten en hoe het smaakt of er uit ziet belangrijk .

De derde bestudeerd eerst buiten de menukaart en verwerkt de informatie en besluit dan om naar binnen te gaan.

De werkvoorkeurs filters zijn dan ook in te delen naar:

 • Personen
 • Voorwerpen
 • Informatie of systemen

Personen

Als je een personen werkvoorkeurs filter hebt dan zijn de personen om je heen belangrijk en is gericht op samenwerken en de interactie met anderen.

Voorwerpen.

Personen met een werkvoorkeurs filter van voorwerpen (dingen) zijn geïnteresseerd in de concrete dingen zoals eten, geld, auto's, enz.

Informatie en systemen

Personen met een werkvoorkeursfilter informatie en systemen zullen graag werken met informatie en/of systemen.

Activiteiten

Personen met een werkvoorkeursfilter activiteiten zijn geïnteresseerd in het hoe. Deze personen willen dit graag weten van de interne of externe activiteiten.

Om nu te herkennen wat de werkvoorkeur is zou je een paar specifieke vragen kunnen stellen of op het taalgebruik/gedrag kunnen letten. Om dit nu te kunnen herkennen zijn er de volgende items:

Vraag

Om achter de werkvoorkeur van iemand te komen zou je het volgende kunnen vragen

 1. Vertel me over de werkervaring dat (hun criteria) en prettig was. Wat vond je hier leuk aan?
 2. Vertel  eens iets over een bijzondere ervaring die je hebt meegemaakt
 3. Vertel  eens iets over een bijzondere werkervaring ervaring
 4. Vertel  eens iets over je favoriete hobby
 5. Vertel eens iets over je favoriete restaurant

Het antwoord geeft aan hoe de persoon de gebeurtenissen benaderd. Hierin zijn een of meerdere catogorieen mogelijk welke ook nog eens context gebonden zijn. Deze catogorieen zijn personen, dingen of informatie.

Taalgebruik

In het taalgebruik zijn deze categorieën op de volgende manier herkenbaar

Personen

Personen met een werkvoorkeur personen benoemen een persoon in een activiteit  en noemt eerst "met wie" bv: Met Peter ben ik vanmorgen nog gaan fietsen. Praten over personen en hun gevoelens en vertellen personen verhalen. Gebruiken veel persoonlijke voornaamwoorden. In een restaurant zullen  de gezelligheid en de sfeer (mensen ) belangrijk zijn.

Voorwerpen

Personen met een werkvoorkeur voorwerpen spreken over dingen, over werken met dingen of het gebruiken van dingen. Ze hebben het over: Tijdens het paard rijden gebruik ik een zadel. In een restaurant vinden ze het eten belangrijk.

Informatie en systemen

Personen met een werkvoorkeur informatie en systemen praten over bedrijfs processen, systemen, of lijsten. Ze vertellen over werken met systemen en de belangrijkheid van informatie. In een restaurant zullen ze eerst de menu kaart bekijken.

Activiteiten

Personen met een werkvoorkeur activiteiten spreken over doen en benoemt hoe de activiteiten gaan. In een restaurant letten ze op hoe de bediening bezig is.

Gedrag

In het gedrag is de werkvoorkeur te herkennen.

Personen

Deze zijn te herkennen doordat ze ervoor kiezen hun tijd samen met anderen door te brengen. ze zijn gericht op contact, interactie, samenwerken met andere mensen.

Voorwerpen

Deze personen brengen hun tijd door met dingen of het doen van dingen. Ze zijn veel minder gericht op samen.

Informatie en systemen

Deze personen zijn gericht op het verzamelen van informatie of het werken met systemen.

Activiteiten

Deze personen wiilen graag de activiteit zien

Taalbeinvloeding

Niet alleen is dit te horen maar ook je eigen taalgebruik kan de communicatie effectiever maken door het taal gebruik aan te passen aan de werkvoorkeur van degenen waar je mee wilt communiceren.

Personen

Met met de werkvoorkeur personen zou je de volgende communicatie mee kunnen hebben.

 • Laat me je vertellen over de personen die meedoen in dit project.
 • Zo zal het plan de personen aangaan
 • de mensen zullen er voordeel bij hebben.

Voorwerpen

Hier is het volgende te gebruiken

 • Dit zijn de zaken voor het ontwikkelen van het project
 • Dit zijn de gereedschappen die je nodig hebt
 • Dit zijn de voordelen van het product als je het zo toepast

Informatie en systemen

De volgende mogelijkheden zijn hier te gebruiken

 • Laat me je zien hoe het plan in elkaar steekt en wat het zal doen voor het systeem
 • Het nieuwe systeem zal je meer en betere informatie geven.
 • De belangrijkste eigenschappen van het systeem zijn
 • Het proces ziet er zo uit

Activiteiten

 • Als wet dit doen dan veranderd er daar dat.
 • Als we daar naartoe bewegen met ons allen ..

Eigenschappen

 

 

 Personen    Voorwerpen  Informatie   Activiteiten  Plaats             

Gericht op mensen en relaties

Ziet mensen als de taak

Beschrijft situatie in termen van mensen

Gericht op dingen

vindt dingen van belang bij taak

Beschrijft situatie in termen van opvallende dingen

 

Gericht op informatie

ziet informatie als de taak

Beschrijft situatie in termen van informatie

Gericht op activiteiten

ziet activiteiten als de taak

Beschrijft situatie in termen van activiteiten

Gericht op de plaats

fysieke omgeving is van belang

Beschrijft situatie in termen van plaatsen

 

Rollen

Herkenbare rollen

Personen: Mensen in de zorg, verpleegsters

Voorwerpen: Ontwerper

Informatie en systemen: Systeem beheerder, archivaris,

 

Vorige Volgende