Dick's Humanistic Neuro Linguistic Programming

Persoonlijkheids Profiel

Werkstijl

Met werkstijl is het samenwerkingsmodel bedoeld, Hoe werk je samen of juist niet. Wil je gemanaged worden of juist niet. Ook hier zijn weer grofweg 3 mogelijkheden te onderscheiden.

 • Onafhankelijk
 • Management speler
 • Teamspeler

Onafhankelijk

De persoon met een onafhankelijke werkstijl werkt het liefst alleen en heeft graag de eindverantwoordelijkheid en controle over zijn werkzaamheden.

Management speler

Personen die een management speler zijn vinden het prettig om met andere samen te werken maar hebben ook een eigen verantwoordelijkheid nodig. Willen ook graag gemanaged worden en willen ook managen.

Coöperatief/Teamspeler

Een teamspeler wil dat iedereen het werk en de verantwoordelijkheden deelt en willen liefst gemanaged worden.

Om nu te herkennen wat de werkstijl  is zou je een paar specifieke vragen kunnen stellen of op het taalgebruik/gedrag kunnen letten. Om dit nu te kunnen herkennen zijn er de volgende items:

Vraag

Om achter de werkstijl van iemand te komen zou je het volgende kunnen vragen. Deze vragen zijn voor een deel ook al gebruikt om de  werkvoorkeur te achterhalen.

 1. Vertel me over de werkervaring dat (hun criteria) en prettig was. Wat vond je hier leuk aan?
 2. Vertel  eens iets over een bijzondere ervaring die je hebt meegemaakt
 3. Vertel eens over een werkervaring die prettig was

Het antwoord geeft aan hoe de persoon zich verhoud tot hun werkzaamheden en de andere mensen. Hierin zijn een of meerdere werkstijlen mogelijk welke ook nog eens context gebonden zijn. Deze werkstijlen zijn onafhankelijk, management speler of cooperatief/teamspeler..

Taalgebruik

In het taalgebruik zijn deze werkstijlen op de volgende manier herkenbaar:

Onafhankelijk

Personen met een onafhankelijk werkstijl zijn te herkennen aan het gebruik van eerste persoons voornaamwoord  ik of aan de volgende uitspraken:

 • Ik heb dit gedaan
 • nu ga ik

Ze gebruiken deze uitspraken ook al zijn er andere bij betrokken zijn.

Management Speler

Personen met een onafhankelijk werkstijl zijn te herkennen aan het gebruik van eerste en derde persoonlijke voornaamwoorden of aan de volgende uitspraken:

 • Ik heb dit gedaan en toen heeft jan dat gedaan.

Cooperatief/teamspeler

Personen met een onafhankelijk werkstijl zijn te herkennen aan het gebruik van tweede persoons voornaamwoorden of aan de volgende uitspraken:

 • Eerste deden we dit en toen deden we dat
 • Het is ons probleem
 • Wat gaan we doen met
 • Zullen we dat voorstellen

Gedrag

De werkstijlen zijn ook in het gedrag herkenbaar

Onafhankelijk

Personen met een onafhankelijke werkstijl werken het liesft alleen en hebben graag de controle over hun eigen werkzaamheden. Ook hebben ze graag de eindverantwoordelkijkheid over hun werkzamheden en doen ze hel liefst alles zelf. Vaak werken ze met de deur dicht en zijn minder productief met anderen om hun heen. Deze personen kunnen zich lange tijd concentreren door de wereld om hen heen uit te sluiten. De andere kant is dat ze grote moeite hebben met anderen samen te werken. Ze hebben moeite met het aannemen van instructies,. Daardoor is de communicatie met anderen niet iets vanzekfsprekend. Wanneer ze vaak onderbroken worden in hun werkzaamheden of moeten samenwerken raken ze makkelijk gedemotiveerd. Rapport maken met anderen is dan ook niet eenvoudig.  In extrame kunnen personen met een onafhankelijke werkstijl overkomen als een einzelganger

Management speler

Personen met een management speler werkstijl werken het liefst met anderen om hun heen en zijn dan ook minder productief als ze alleen moeten werken. Ze willen graag deel uitmaken van een team en hebben behoefte aan duidelijke taken en verantwoordelijkheden. Hun bijdrage willen ze daarbij wel onderscheidbaar hebben en verantwoordelijkheid voor dragen. In het team zullen ze dus graag hun eigen bevoedheden/verantwoordelijkheid hebben en kunnen dit niet makkelijk delen. Ook alleen werken gaat niet goed. Aandachtspunt is dat ze zich nadrukkelijk kunnen profieleren over hun rol zonder de rol van de andere te zien of te waarderen terwijl ze toch in een team werken.

Cooperatief/teamspeler

Hierbij zijn personen met een cooperatief/teamspeler werkstijl te herkennen aan het in een team willen zitten met gedeelde verantwoordelijkheid. hierbij hebben ze ook moeite met hierarchische structuren en opdrachten. Deze personen willen graag een bijdrage leveren aan het groter geheel en willen daar de verantwoordelijkheid in delen. Ze hebben dan ook meer moeite zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. Deze personen hebben er moeite mee om de baas te zijn of als iemand de baas over hen is en beslissingen voor hen neemt.

Taalbeinvloeding

Om de communicatie nog meer te verbeteren zou je de ander kunnen aanspreken in zijn of haar werkstijl.

Onafhankelijk

Hierbij zou je kunnen denken aan:

 • Je hebt complete verantwoordelijkheid
 • Je kan alleen werken
 • Alleen
 • Je zal niet gestoord worden door anderen

Management Speler

Bij management speler zou dit bijvoorbeeld passen

 • Je kan de leiding nemen
 • In het team zijn dit jouw verantwoordelijkheden en dat is van de rest
 • Jij zal verantwoordelijkheid krijgen om de groep op het doel te houden
 • Als jij nu deze taak pakt en het met het team verder uitwerkt.

Om personen met deze werkstijl goed aante spreken moet je dus opletten dat het team belangrijk is maar dat er wel een duidelijke verantwoordelijkheid blijft bij deze persoon.

Cooperatief/Team speler

Hierbij is het team en het gezamelijke belankrijk. Communicatie zou je rondom dit thema moeten gebruiken.

 • Het zal de beslissing van het team moeten worden
 • Samen kunnen we dit aan
 • De verantwoordelijkheid is verdeeld over het team
 • laten we ....
 • Als we nu eens ...

hier is het team en gedeelde veranttwoordelijkheid belangrijk. Let op dat nooit vanuit een hierarchische positie gesproken mag worden. Beter is als teamlid in de trand van we te spreken.

Eigenschappen

 Onafhankelijk  Management  Cooperatief

 Werkt graag alleen

Wil de verantwoordelijkheid alleen

Kan zich lang concentreren

Einzelganger

Moeite om mnet andere samen te werken

Neiging om niet te communiceren

 Wil een afgebakende taak

Wil eigen verantwoordelijkheden in het team

Herkent bijdrage van anderen minder

Heeft graag anderen om zich heen

Moeite met delen van de verantwoordelijkheid

Moeite met autoriteit

 Wil graag in een team samenwerken

Wil de verantwoordelijkheid delen

Teamspeler

Heeft anderen om zich heen nodig

Moeite om zelfstandig te beslissen

Moeite met hierarchie

Rollen

Rollen voor de personen met een werkstijl onafhankelijk zijn solistisch. Je zou hierbij kunnen denken aan de solo zeilers, bergbeklimmers (Messner die de Mount Everest solo beklom en daar later over terug vertelde over de oneindige macht die hij voelde en de enormew concentratie die daar voor nodig was)

Bij de mangement spelers moet je denken aan de teams waar er een afgebankende verantwoordelijkheid is. Dit is op het ogenblik een zeer gewenste persoonlijkheids eigenschap in onze werk cultuur. In sport termen zijn dit de spitsen die scoren terwijl het team nodig om te kunnen scoren

De cooperatieve of team spelers vindt je meer in team met participerend management.  In sport termen zijn dit bijvoorbeeld roeiteams waar de prestatie door allen geleverd wordt en niemand zich er in onderscheid.

Het is belangrijk dat je van jezelf ook weet wat je werkvoorkeur is want dat maakt veel uit in welke keuzes je moet maken in werkm en sport beoefening. Let ook hier op dat dit weer generalistaies zijn die ook nog eens context gevoelig kunnen zijn.

Vorige Volgende