Dick's Humanistic Neuro Linguistic Programming

Communicatie

Tonaliteit

Na een eerste indruk gekregen te hebben bij een eerste ontmoeting  heeft ook de tonaliteit grote invloed op de communicatie. Tonaliteit is de manier waarop de woorden uitgesproken worden. Misschien heb je wel eens aan iemand gevraagd "hoe gaat het?"  en een heel nors uitgesproken "goed" teruggekregen. De toon van het antwoord klopte niet bij de boodschap. Met je stem communiceer je ook zonder dat de woorden nog meedoen, Daar komen we later op terug. Met je stem kun je dus op verschillende manieren je communicatie beïnvloeden.

  • Toon
  • Tempo
  • Ritme
  • Volume
  • Timbre

Toon

Met de toon waarop je iets zegt bepaal je al veel van hoe het over komt. Bij een baby zal je algauw een hogere toon als normaal gebruiken omdat dat vriendelijk overkomt terwijl als je iemand streng wil toespreken een lagere toon als normaal kiest. Bij het voorbeeld van de baby is wat je zegt ook helemaal niet belangrijk en als je goed luistert is de communicatie met de toon en niet met wat gezegd wordt. Dus de toon kan is een boodschap in zichzelf  of het ondersteund de woorden. 

Tempo

Het tempo waarmee gesproken wordt  ondersteund ook de communicatie of zegt iets over onze overtuigingswijze. Als je een kinesthetische overtuigswijze hebt is je tempo meestal lager terwijl dan als je een visuele overtuigingswijze hebt is het  tempo meestal hoger is. Als je nu bijvoorbeeld iemand bent met een visuele overtuigingswijze en je wilt communiceren met een kinestheet dan gaat het beter als je je tempo aanpast.

Ritme

Met ritme kun je een monotoon verhaal veranderen door bijvoorbeeld het ritme te veranderen. 

Volume

Dit is algauw duidelijk als je iets fluisterend of schreeuwend verteld. Dit komt heel anders over. Als je een geheim wilt delen komt de boodschap veel spannender over als je fluistert terwijl als je boos bent maakt fluisteren niet een grote indruk. Ook hier kun je mee spelen in je communicatie door het volume te veranderen.

Timbre

Met timbre is de warmte in je stem bedoeld waar een warme of een koude kille boodschap mee gegeven kan worden.

De voorgaande totaliteiten zullen meestal in combinatie met elkaar gebruikt worden. 

Als je dit nu weet en tonaliteit ongeveer 38% van je communicatie is zou het nu niet makkelijker voor je zijn om beter met iedereen te kunnen communiceren als je weet hoe de ander communiceert. Een deel van hoe he werkt wordt beschreven in de metaprogramma's waar het persoonlijkheids profiel wordt uitgelegd. Andere zaken als de lichaamstaal, woordgebruik en rapport vind je hieronder..

Vorige Volgende
=