Dick's Humanistic Neuro Linguistic Programming

Persoonlijkheids Profiel

Overtuigings Wijze

Om iemand te overtuigen is het handig om te weten wat zijn/haar overtuigins wijze is. Deze overtuigins wijze is ook context (situatie) afhankelijk en kan ook nog per persoon verschillen gebaseerd op ervaringen uit het verleden.

Er zijn grofweg 4 overtuiging wijze herkenbaar:

  • Aantal keren
  • Automatisch
  • Consequent
  • Periode van tijd

Aantal keren

Deze personen hebben het nodig om het een aantal keren te zien, horen, lezen, doen om te weten dat het goed is. Meestal kunnen deze personen ook nog aangeven hoeveel keren ze nodig hebben , bv. 3, om te weten dat het goed is.

Automatisch

Hierbij neemt de persoon aan dat je het gevraagde kunt uitvoeren totdat je het tegendeel bewijst.

Consequent

Deze persoon is nooit echt overtuigd en zal het altijd weer opnieuw moeten zien, horen, lezen of doen om overtuigd te worden.

Periode van tijd

Deze personen hebben een periode van tijd nodig om het te weten dat het goed is. Herkenbaar is dat deze personen zeggen dat ze bijvoorbeeld een week nodig hebben om te weten dat het goed is.

Het is makkelijk om de overtuigins wijze van jezelf en van andere te weten. Want als je communiseert met iemand met een andere overtuigins wijze kan de verwachting anders zijn of bijvoorbeeld het werk goed gedaan is.

Om nu te herkennen wat de overtuigins wijze is zou je een paar specifieke vragen kunnen stellen of op het taalgebruik/gedrag kunnen letten. Om dit nu te kunnen herkennen zijn er de volgende items:

Vraag

Om achter de overtuigins wijze te komen zou je een van de volgende vragen kunnen stellen:

  1. Hoe vaak moet je dat van iemand (zien, horen, lezen, doen) om overtuigd te zijn?
  2. Hoe vaak moet iemand zijn bekwaamheid demonsteren voordat je overtuigd bent?

De antwoorden zullen al een overtuigins wijze aangeven.

Aantal keren

Ik moet dit (x) keer (zien, horen, lezen doen) om het te weten.

Automatisch

Ik neem aan dat het goed is. Als ik dit eenmaal gezien, gehoord, gelezen of gedaan heb is het goed.

Consequent

Ik moet dit iedere keer weer  (zien, horen, lezen doen) om het te weten.

Periode van Tijd

Ik heb een (x) aantal (uren, dagen, weken) nodig om het te weten.

Taalgebruik

Het taalgebruik in de juiste context zal verschillen

Aantal keren

Ik wil deze producten vergelijken of een aantal keren zien.  Het verhaal een aantal keren horen of lezen. Herhaling van de boodschap is hier belangrijk.

Automatisch

Deze personen gebruiken begrippen als: Ik neem aan, als ik dit een keer gezien, gehoord, gelezen of gedaan heb is het goed.

Consequent

Hier valt op dat het iedere keer weer opnieuw bewezen moet worden. Taalgebruik is hier: opnieuw, telkens, laat maar weer (zien, horen)

Periode van tijd

Ik heb een (x) aantal (uren, dagen, weken) nodig om het te weten.

Gedrag

Bij gedrag zijn er geen bepaalde kenmerken als dat personen met een overtuigins wijze automatisch nogal goedgelovig overkomen en personen met een overtuigins wijze consequent nogal wantrouwig overkomen. Personen met een overtuigins wijze tijd zullen die periode nodig hebben om een besluit te nemen. Voor die tijd heeft het geen zin om een beslissing te verwachten.

Taalbeinvloeding

Om de mensen aan te kunnen spreken in hun overtuigins wijze zou je de volgende uitspraken, woorden, methoden kunnen gebruiken:

Aantal keren

Personen met deze overtuigins wijze moet je het een aantal keren laten zien, horen, lezen, doen.

Automatisch

Personen met deze overtuigins wijze kun je aanspreken met: als je het (hoort, ziet, leest, of doet) kun je aannemen dat het goed is. Je weet het al.

Consequent

Personen met deze overtuigins wijze kun je aanspreken met: De enigste manier om het te ween te komen is om het te te proberen, gebruiken. Probeer het eens voor jezelf. Ik beloof je niets.

Periode van Tijd

Personen met deze overtuigins wijze kun je aanspreken met: Als je dit een (periode van tijd) gebruikt kun je voor jezelf zien dat het werkt. Nu je dit voor een (periode van tijd) (gezien, gehoord, gelezen, gedaan) hebt zul je overtuigd zijn. Ik kom over een (periode van tijd) terug om te vragen wat je ervan denkt.

Eigenschappen

Aantal Keren Automatisch Consequent Periode van Tijd

Beslist op basis van een aantal keren

1,2,3,.. n keren

Beslist met gedeeltelijk bewijs - aannamens

Voordeel van de twijfel

Beslist elke keer opnieuw

Ervaringen tellen niet

Beslist na een vaststaande periode

1, 2, 3, .. , n dagen

Rollen

Personen met een overtuigins wijze consequent zijn goed inzetbaar bij controle functies.

Persoonlijkheidsprofiel

Om jezelf te leren kennen kan je persoonlijkheids profiel achterhaald worden. Dit persoonlijkeidsprofiel bestaat niet alleen uit de overtuigins wijze. Er zijn er nog 15 andere eigenschappen die het communiseren eenvoudiger maken. Met de kennis van het persoonlijkheids profiel is het ook mogelijk om beter te kunnen communiseren met personen waar het voorheen moeizaam mee ging. Als je je wilt aanpassen aan het profiel van de ander wordt het communiseren nog makkelijker. Jij hebt namelijk nu die mogelijkheid om je aan te passen.

Vorige Volgende