Dick's Humanistic Neuro Linguistic Programming

Persoonlijkheids Profiel

Attentie Richting

Bij attentie richting is de vraag wat het model van de werld is voor die persoon. Is de prioriteit voor het wereld model van zichzelf of van het wereld model van de ander. Attentie richting is weer grofweg te verdelen in:

  • Zelf
  • Ander

Zelf

Personen met een attentie richting naar zichzelf hebben de aandacht intern gericht en het eigen model van de werled staat centraal. Bij het verwerken van informatie zijn ze intern en hebben minder andacht voor de ander en hebben dan ook minder rapport.

Ander

Personen met een attentie richting naar de ander hebben de aandacht extern gericht en het model van de wereld van de ander staat centraal.

Om nu te herkennen wat de attentie richting is zou je een paar specifieke vragen kunnen stellen of op het taalgebruik/gedrag kunnen letten. Om dit nu te kunnen herkennen zijn er de volgende items:

Vraag

Om de attentie richting te vinden zijn er geen specifieke vragen. Hierbij is het gedrag meer bepalend wanneer je met iemand spreekt.

Taalgebruik

Ook hier moet je letten op het gedrag.

Gedrag

Hierbij kun je de attentie richting herkennen door het gedrag te observeren als ze me jou spreken. Ook waar hun ogen zich op coincentreren wannneer ze met je spreken is belangrijk. Geven ze aandacht aan jou gedurende de communicatie en zijn ze geintreseerd in jouw reactie of zijn ze de informatie intern aan het verwerken.

Zelf

Personen die een zelf filter gebruiken geven minimale reacties aan de ander zijn non verbale communicatie. Het eigen model van de wereld staat centraal. deze personen hebben een achteroverleunende houding en hebben weinig oogcontact en/of staren in de ruimte en nemen daardoor de racties van anderen niet waar. Als ze spreken is dit meestal monotoon.

Ander

Personen die de attentie richting op een ander hebben reageren op de non verbale communicatie van de ander. Het wereld model van de ander staat centraal en de aandacht is extern gericht. De personen leunen naar voren tijdens de communicatie, hebben veel oogcontact en schenken veel aandacht aan de non verbale reacties van de ander. Als ze spreken gebruiken ze hun gelaatsuitdrukkingen en varieren hun gesprekstoon. 

Taalbeinvloeding

Ook hier is het niet zo zeer de taal zelf als het gedrag

Zelf

Concentreer op de inhoud en stem af op hun overtuigings kanaal (visueel, auditorisch, kinesthetisch)

Ander

Gebruik in je communicatie ook de non verbale communicatie en ontwikkel rapport.

Eigenschappen

 Zelf  Ander

 Aandacht op zichzelf

Eigen wereld model staat centraal

Beslist op eigen gevoelens

Extreem: Ego tripper

 Aandacht op de ander

Wereld model van de ander staat centraal

Beslist op de ander zijn gevoelens

Extreem: Meeloper

Vorige Volgende