Dick's Humanistic Neuro Linguistic Programming

Persoonlijkheids Profiel

Motivatie Relatie

De motivatie relatie is een van de dominante filters in je persoonlijkheid. De motivatie relatie gebruik je in het proces van begrijpen en beslissen. Voor sommige personen geldt om iets te begrijpen dat ze uitgaan of zoeken naar wat hetzelfde is terwijl anderen weer juist kijken of zoeken naar de verschillen. De meeste mensen zullen zullen zich bewegen tussen deze twee uitersten en niet vast in een van de 5 categorieën zitten.

Een eenvoudig voorbeeld dat inzicht zou kunnen geven in de motivatie relatie is de proef met drie 5 euromunten.

Wat zie je aan deze drie 5 euro cent munten?

Een persoon zal antwoorden: Het zijn drie dezelfde munten met een gelijke waarde van 5 euro cent, ze zijn even groot en dik.

Een ander persoon zou kunnen antwoorden: Het zijn drie verschillende munten waarvan er twee glimmen en een dof is, van twee ligt de kop boven en van de andere de munt.

De motivatie relatie in grofweg te onderscheiden in:

 • Overeenkomsten
 • Overeenkomsten met uitzondering
 • Beide
 • Verschillen met uitzondering
 • Verschillen

De twee uiterste zijn de verschillen en overeenkomsten. Er liggen nog een heel aantal mogelijkheden tussen de overeenkomsten en verschillen.

Overeenkomsten

De eerste persoon is een matcher die denkt in overeenkomsten. Matchers hebben de gewoonte om te kijken/zoeken naar wat is er wel is in plaats van wat er mist. Matchers focusseren zich op wat is gelijk en hoe de zaken bij elkaar horen en hebben als gevaar dat ze generaliseren en aannames doen. Een andere eigenschap is dat ze moeilijker met veranderingen kunnen omgaan en dan ook lang bij dezelfde baas blijven werken.

Overeenkomsten met uitzondering

Deze persoon richt zich eerst op de overeenkomsten maar ziet ook de verschillen. Deze mensen vinden het niet erg te veranderen als het maar langzaam gaat en niet te vaak. Deze personen blijven ongeveer 5-7 jaar in dezelfde baan.

Beide

Wie zowel in verschillen als overeenkomsten denkt  is neutraal en kan goed omgaan met veranderingen maar ook als alles hetzelfde blijft.

Verschillen met uitzondering

Wie denkt in verschillen met uitzonderingen focusseren eerst op de verschillen maar daarna op de overeenkomsten.

Verschillen

De tweede persoon is een mismatcher en is ingesteld op verschillen en afwijkingen. Ze zullen zich richten op wat ontbreekt er focusseren op hoe dingen niet werken. Mismatcher zullen makkelijk het conflict makkelijke aangaan en zijn meestal ook meer gedetailleerd. Mismatchers kunnen makkelijker met veranderingen en reorganisaties omgaan en/of veranderen vaker van baan. (1 -1,5jaar)

Dit zijn allemaal generalisaties die niet bedoeld zijn om iemand in een hokje te plaatsen. Om dit goed toe te passen is het interessant om te weten wie jezelf bent. Denk je in overeenkomsten of verschillen of denkt je in  beide. Dit is met drie 5 eurocent muntjes makkelijk te achterhalen.

Dit is bruikbaar als je iemand tegenkomt die anders is als jezelf. Je kunt je hierop aanpassen door de ander aan te spreken in zijn/haar voorkeurssysteem. Je zult merken dat de ander je dan veel makkelijker begrijpt.

Om nu te herkennen wat e motivatie relatie is zou je een paar specifieke vragen kunnen stellen of op het taalgebruik/gedrag kunnen letten. Om dit nu te kunnen herkennen we de volgende items:

Vraag

Om achter de motivatie relatie te komen zou je de volgende vragen kunne stellen over deze drie 5 euro centen::

 1. Wat zie je aan deze drie 5 euro centen?
 2. Wat is de relatie tussen deze drie 5 euro centen? *
 3. Vergelijk deze drie 5 euro centen eens?
 4. Wat is de relatie tussen (wat je nu aan het doen bent) dit jaar en (wat je aan het doen was (vorig jaar)* tijd aanpassen aan de persoon
 5. Vergelijk eens wat je nu aan het doen bent dit jaar en wat je aan het doen was vorig jaar.
 6. Wat is de relatie tussen deze/dit (baan, auto, huis, .. ) en je vorige (..)*
 7. Vergelijk deze/dit (baan, auto, huis, .. ) eens met je vorige (..)
 8. Wanneer je je in een nieuwe situatie bevind zie je eerst de verschillen of de overeenkomsten?
 9. In de hoeveel jaar wissel je gemiddeld van baan?

Vraag 1 - 7 leren antwoorden op die herkenbaar zijn als verschillend of hetzelfde.

Alle drie de munten zijn evenveel waard en zijn even dik (Overeenkomsten)

Alle drie de munten zijn evenveel waard, zijn even dik en een ligt andersom (Overeenkomsten met verschillen)

Twee hebben munt boven, twee zijn er nieuw en een oud en ze zijn evenveel waard. (Verschillen met overeenkomsten)

Twee hebben munt boven en 2 zijn er nieuw en een oud. (Verschillen)

Vraag 8 geeft met het antwoord meteen een duidelijk beeld van denken in verschillen of overeenkomsten. 

Vraag 9 Hierbij bepaald de lengte van hun loopbaan waarin  als ze denken in overeenkomsten ze lang in eenzelfde werkkring blijven  of als ze denken in verschillen kort bij dezelfde werkkring blijven (zie eigenschappen)

 *  personen met een verschillend profiel zouden de vraag met de relatie wel eens niet kunnen plaatsen

Taalgebruik

Door te luisteren kun je door het gebruik van de woorden/zinnen de motivatie relatie eruit halen:

Overeenkomsten

Bij personen die in overeenkomsten spreken over wat hetzelfde is en zullen woorden/zinnen gebruiken van: Dit is hetzelfde, we doen het altijd op deze manier, als het werkt blijf er dan af, gelijk zijn, stabiliteit, identiek, in stand houden, gemeenschappelijk, Statisch, ongewijzcigd.

Overeenkomsten met verschillen

Deze personen spreken over wat hetzelfde is en noemen ook nog de verschillen/uitzonderingen.  Deze personen gebruiken woorden/zinnen met: bijna hetzelfde, hetzelde met dit verschil, verbeterd, upgrade, stapsgewijs verbeterd, grotendeels hetzelfde, geleidelijk, zo goed als en gebruiken vergelijkingen van meer, minder, beter.

Verschillen met overeenkomsten

Deze personen spreken over wat anders is en noemen ook nog de overeenkomsten.  Deze personen gebruiken woorden/zinnen met eerst wat verschilt en dan wat overeenkomt. Een uitspraak zou kunnen zijn: "ik doe nu dit en deed vorig jaar dat maar in principe is dat hetzelfde" of "Dit is verschillend maar dat is nog steeds hetzelfde".

Verschillen

Bij personen die in verschillen spreken  over wat verschilt en zullen woorden/zinnen gebruiken van: Dit is anders dan, uniek, veranderd, verschilt van, revolutionair, variatie, het is meer/minder dan ..

Gedrag

Het gedrag tussen de personen met een overeenkomsten filter en een verschillend filter zijn:

Overeenkomsten

Personen met een overeenkomsten filter zullen  wanneer ze in een nieuwe situatie belanden bekijken wat hetzelfde is en zullen alle informatie van wat anders is met hun referentie niet zien oftewel niet  waarnemen. Deze personen blijven lang in eenzelfde werkkring en zullen niet willen veranderen of zelfs veranderingen tegenwerken. Dit omdat als iets werkt dan hoeft het niet anders. Deze personen willen dat de wereld hetzelfde blijft, zijn vaak conservatief en reageren slecht op veranderingen.

Overeenkomsten met verschillen

Personen met een overeenkomsten met verschillen filter zien eerst de overeenkomsten en dan de verschillen. Ze kijken naar de overeenkomsten en vertellen dan over de verschillen. In hun werk willen of initiareren ze kleine veranderingen en kunnen ze zich makkelijk aanpassen.

Beide

Personen met dit filter zijn zowel gericht op overeenkomsten als wel de verschillen. Deze persoon voelt zich comfortabel met zowel behoud als ook met verandering en past zich makkelijk aan. 

Verschil met overeenkomsten

Personen met het verschillen met overeenkomsten filter ziet eerst de verschillen en dan de overeenkomsten. Om deze personen langer  te behouden voor een baan zullen er veranderingen in hun werkzaamheden nodig zijn en geen routineus werk.

Verschillen

De personen met een verschillend filter zien alleen de verschillen. In een nieuwe situatie zien ze alles wat verkeerd is, of niet klopt in het plaatje. Ook hier geldt met de verschillend filter personen dat alles wat niet verschilt niet waargenomen wordt. Deze mensen hebben nog meer verandering in hun werk nodig en zullen maar kort eenzelfde baan behouden als er niet iets veranderd. Deze personen zullen dan ook continu willen veranderen of reorganiseren. Routine matig werk zal gauw vervelen

Taalbeinvloeding

Om de communicatie naar personen met een overeenkomsten/verschillen filter zo optimaal te laten velopen is het het beste om ook dezelfde overeenkomsten/verschillen woorden te gebruiken als de ander. Andere overeenkomsten/verschillen mogelijkheden zijn:

Overeenkomsten

 • "Het zal hetzelfde zijnals je huidige ..."
 • "Zie je hoe gelijk het is"
 • "Het is indentoek met"
 • "Net zoals we altijd doen"
 • "Compleet bekend"
 • "We zullen de status quo in stand houden"

Overeenkomsten met verschillen

 • "Het zal  hetzelfde zijn maar beter"
 • "Verbeterd"
 • "Een upgrade"
 • "Staps gewijze verbetering"
 • "Evolueren"
 • "Meer, minder, hetzelfde behalve"

Verschillen met overeenkomsten

 • "Het is anders hier... maar hetzelfde hier"
 • "Dit is nieuw, behalve dat het gelijk is aan wat we nu doen"
 • "Het is compleet anders, behalve dat we nog steds hetzelfde doen"

Verschillen

 • "Dit is totaal anders"
 • "Dit is nieuw/revolutionair"
 • "Altijd aan het veranderen"
 • "Je zult de variatie geweldig vinden"

Eigenschappen

Eigenschappen

 

 Overeenkomst

Overeenkomsten met verschillen

 Beide

 Verschillen met overeenkomsten

 Verschillen

Werkkring (jaar)Verdeling (%)

Behoefte

 15-25
10

Stabiliteit

 5-7
50

Geleidelijk veranderen

3
10

Alles

1,5-3
25

Veranderen

1-1,5
5

Diversiteit

 

Rollen

Voor een aantal rollen is de motivatie relatie belangrijk. Zo zijn advocaten en accountants meestal mensen die denken in verschillen terwijl een verkoper meer getraind is in overeenkomsten.

Advocaat (Verschillen): Zoekt naar de grens tussen wat mag en niet mag.

Accountant (Verschillen): Zoekt naar de verschillen.

Verandermanagement (McKinsey) (Verschillen): Willen iets veranderen en zoeken eerst wat het verschil is met een ander en veranderen dit naar iets nieuws/anders.

Verkoper (Overeenkomsten met verschillen): Deze auto rijdt hetzelfde als de vorige maar is bijvorbeeld veel veiliger

Standarisatie (Overeenkomsten): Garanderen van Stabiliteit.

Deze eigenschappen passen goed op de rol die iemand vervult maar het is ook omkeerbaar. Je zou voor als je iemand die rol geeft en de motivatie relatie een belangrijke eigenschap is deze eigenschap  ook kunnen testen. Om hierachter te komen is kun je je persoonlijkheidprofiel achterhalen. Niet alleen deze eigenschap is belangrijk voor een rol maar het is een combinatie van eigenschappen die de geschiktheid bepaalt.

Vorige Volgende