Dick's Humanistic Neuro Linguistic Programming

Persoonlijkheids Profiel

Stress Reactie

Het stress reactie filter zegt iets over hoe we in een stress situatie reageren. Ben je de koele kikker die zijn/haar hoofd erbij houdt of ben je in alle staten en reageer je zeer emotioneel. Ook hier zijn  weer verschillende kenmerken te onderscheiden.

  • Gevoel
  • Keuze
  • Denken

Gevoel

Personen met een gevoels stress reactie reageren vanuit het gevoel (kinistethisch), zijn meestal zeer emotioneel en zijn dan ook geassocieerd met de probleem situatie. deze personen voelen ook gemakkelijk met de emoties van anderen mee en nemen ze zelfs over.

Keuze

Personen met een keuze stress reactie kunnen zowel geassocieerd of gedissocieerd reageren.

Denken

Personen met een denken stress reactie reageren zonder emoties en komen koud en koel over. Deze personen zijn in staat tijden een stress situatie te blijven denken, kunnen de controle behouden en blijven zelfs in hoge stress situaties functioneren.

Om nu te herkennen wat de stress reactie  is zou je een paar specifieke vragen kunnen stellen of op het taalgebruik/gedrag kunnen letten. Om dit nu te kunnen herkennen zijn er de volgende items:

Vraag

Met deze vraag probeer je te ontdekken hoe de persoon reageert in een moeilijke situatie.

  1. Vertel eens over een werkervaring waar je het moeilijk mee had.  En wat deed je toen?
  2. Vertel me eens over (gebeurtenis in een bepaalde context) dat je problemen gaf?

Taalgebruik

In het taalgebruik is te herkennen wat hun stress reactie is.

Gevoel

Deze personen zullen voornamelijk praten over hoe zij zich voelde en wederom toegang geven aan negatieve gevoelens wanneer zij praten.

Keuze

Deze personen praten meer over de ervaring en beschrijven kort hun emoties op dat moment. Vervolgens gaan ze verder naar de uitkomst van de gebeurtenis.

Denken

Deze personen zullen voornamelijk over wat er tijdens die gebeurtenis is gebeurd.

Gedrag

De stress reactie is ook te vinden in het gedrag.

Gevoel

De personen reageren emotioneel en kunnen in die emotie voor onbepaalde tijd hangen. De emoties zijn te zien in de lichaamshouding welke  voorwaarts zal verschuiven, ogen naar beneden gericht en de gezichtskleur zal veranderen. Ook in de stem zullen de emoties doorklinken wat te merken is aan  tempo, klank, volume en toon verandering. Deze personen reageren emotioneel op stress Door de reacties worden ze meestal oprecht ervaren omdat hun reacties uit het hart komen. De keerzijde is dat ze beheerst worden door hun eigen emoties en daardoor niet voor hun eigen of andermans belangen kunnen opkomen. In extremo reageren ze ongecontroleerd.

Keuze

Bij keuze is het gedrag een combinatie van gevoel waar ze hun emoties toegang geven gevolgd door het gedrag behorend bij het denken waarbij tijdens het gevoel de emoties merkbaar zijn terwijl als ze denken ze meer afstandelijk zijn.

Denken

Tijdens een stressvoele gebeurteniss zal deze persoon weining veraderingen in zijn psychologie en tonaliteit oftewel het ontbreken van emoties. Ze zullen afstandelijk reageren en "het hoofd koel houden" om helder te kunnen denken.  Voor personen met het gevoel filter  is dit een moeilijk te begrijpen houding en  zal dan ook overkomen als een koele kikker.

Taalbeinvloeding

Niet alleen is dit te horen of te merken in het gedrag maar ook je eigen taalgebruik kan de communicatie effectiever maken door het taal gebruik aan te passen aan de stressreacties van degenen waar je mee wilt communiceren.

Gevoel

Hierbij zou je kunnen denken aan

  • Ik kan zien dat deze situatie je van streek maakt

Keuze

  • Ik kan zien/merken dat ditr een probleem voor je is en ik weet dat als je erover na denkt dat je weet hoe je eruit kunt komen.

Denken

  • Een helder hoofd houden
  • Ik kan zien dat je alles onder controile hebt
  • Ik merk dat deze situaie je totaal niet van streek maakt

Eigenschappen

 Gevoel Keuze Denken

 Emoties zijn zicht- en hoorbaar

Blijft in emotionele toestand

Kan moeilijk of niet zelfstandig uit die emoties komen

 Emoties zijn zicht- en hoorbaar

Wisselt emoties af met het beschouwen

Praat beschouwend over de emoties

 

 Houdt het hoofd erbij

Heeft een statische houding

Emoties zijn niet aan de orde

Praat beschouwend over de moeilijke situatie

Rollen

Voor een aantal rollen zijn de stress reacties belangrijk

Denken: Personen die een beroep hebben waar emotoes inj moeilijke of gevaarlijke situaties voor nog meer probelemen zorgen, Denk eens aan: Brandweermannen, politie agenten, ambulance personeel. Leidinggevende in het leger, doctoren,..

Vorige Volgende