Dick's Humanistic Neuro Linguistic Programming

Persoonlijkheids Profiel

Motivatie Reden

Motivatie Reden is het beste voor stelen met een voorbeeld.

Als je nu iemand bent die bijvoorbeeld bij het stofzuigen altijd dezelfde "route" volgt zou het heel goed mogelijk zijn dat je in procedures denkt. Als je daarentegen iemand bent die de mogelijkheden bekijkt/afweegt hoe je het zou kunnen doen dan zou je in opties kunnen denken. Dit is misschien een over gesimplificeerd voorbeeld maar geeft aan dat je of in procedures (verplichtingen) denkt of in opties/mogelijkheden. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld als je iets nieuws gekocht hebt je eerst de gebruiksaanwijzing leest (procedures) of het probeert hoe het werkt (opties). Niets is natuurlijk zwart wit en ook hier heb je mensen die er tussen in zitten. De motivatie reden is grofweg op te splitsen in:

 • Opties
 • Opties en procedures
 • Procedures

Opties/Mogelijkheden

Personen die het opties filter gebruiken zullen regelmatig hun mening veranderen. Daardoor hebben personen met een optie filter het moeilijk met het opvolgen van orders en zullen ze naar mogelijkheden zoeken om gaten in de procedures te vinden en daar gebruik van te maken.

Opties en Procedures

Personen die een opties-procedures filter hebben de eigenschappen van beide en zullen zowel in procedures en opties denken en bijvoorbeeld structuur nodig hebben tijdens het improviseren.

Procedures

Personen die het procedure filter gebruiken zijn goed in het opvolgen van orders en procedures. Eenmaal begonnen aan een procedure zullen ze die afmaken.

Om nu te herkennen wat de motivatie reden is zou je een paar specifieke vragen kunnen stellen of op het taalgebruik/gedrag kunnen letten. Om dit nu te kunnen herkennen zijn er de volgende items:

Vraag

Er zijn een aantal vragen die je zou kunnen stellen die inzicht geven in de motivatie reden van iemand.

 1. Waarom heb je voor je huidige baan, opleiding, auto, huis, relatie.. gekozen?
 2. Waarom heb je hiervoor gekozen?

Deze vragen geven antwoord op hoe ze in het leven staan en wanneer er een reden in het antwoord zit kan het een persoon zijn de in opties denkt terwijl daarentegen een persoon die in procedures denkt het overkomen is. Ook kan een procedure persoon heel goed uitleggen hoe het werkt of hoe ze het hebben gedaan terwijl een optie persoon het waarom verteld in waarden en criteria.

Vele simplere vragen kunnen ook al inzicht geven in de motivatie reden

 1. Stofzuig je weleens? En zo ja hoe doe je het dan?
 2. Hoe druk je een pilletje uit een strip?

Als het antwoord op 1 is: Ik begin altijd op dezelfde plek en dan volgens een bepaalde route of bij 2altijd in dezelfde volgorde dan zou het best wel eens een procedureel ingesteld iemand kunnen zijn terwijl als het antwoord op 1 is: Altijd ergens anders en geen bepaalde route zou het wel eens een optioneel ingesteld iemand kunnen zijn. 

Taalgebruik

Door op het taalgebruik of de woorden te letten kun je eruit halen wat de motivatiereden is.

Opties

Personen met een optie filter gebruiken: Mogelijkheden, uitbreiden, opties, keuzes, creëren van, alternatieven, ideeën, nieuwere, betere.

Opties en Procedures

Personen met een optie en/of procedure filter kunnen zowel in opties als procedures denken en passen in boven of onderstaand profiel. 

Procedures

Personen met een procedure filter gebruiken: Volgorde, stap bij stap, volgen van de route, proces, regels, routine, controle, volgorde, juiste manier, structuur, we moeten dit zo doen, procedures.

Gedrag

Het gedrag verschilt tussen een optie versus een procedureel geörienteerd persoon.

Opties

Een persoon met een optie filter zal regelmatig zijn mening veranderen en continu op zoek gaan naar alternatieven. Daardoor is er altijd een manier om het weer anders te doen en zullen altijd bezig zijn de procedures te veranderen. Deze personen starten graag nieuwe projecten of lanceren nieuwe ideeën en zijn zeer goed in brainstormen waar creativiteit nodig is. Ook als het fout gaat zullen de optie gerichte personen nog ideeën en mogelijkheden ontwikkelen. 

Deze personen zijn goed in et ontwikkelen van nieuwe procedures of het veranderen van bestaande maar hebben veel moeite om deze zelf te volgen. Optie gerichte personen hebben moeite om een project af te maken als er zich een nieuw idee aanbiedt. Ook hebben ze moeite zich te binden omdat dit hun mogelijkheden beperkt. In datzelfde kader verzetten ze zich tegen het nemen van beslissingen.

Procedures

Een procedure gericht persoon functioneert het best in een gestructureerde omgeving waar de regels/procedures gevolgd moeten worden. Wanneer eenmaal met iets gestart is wordt dit ook afgemaakt. Dit komt omdat een procedure een begin en een eind heeft en een aantal stappen gevolgd moet worden. Deze personen zijn zeer onthand in een omgeving zonder regels of als de procedures er niet in voorzien. Deze personen functioneren niet bij grote veranderingen 

Taalbeinvloeding

Om de communicatie naar personen met een optie/procedure filter zo optimaal te laten velopen is het het beste om ook dezelfde opties/procedurele woorden te gebruiken als de ander. Andere opties/procedure mogelijkheden zijn:

Opties

 • "Je hebt ontelbare keuzes"
 • "Laten we een manier vinden om het te doen"
 • "Wees zo creatief als je wilt"
 • "De enige manier om later een keuze te hebben is om dit nu te doen"
 • "je kunt het"
 • "Overweeg alle mogelijkheden in dit project"

Procedures

 • "We doen het altijd op deze manier"
 • "Dit is de procedure die we gaan volgen, Stap 1 is..."
 • "Er is maar een manier om dit te doen en dat is de juiste"
 • "het moet zijn"
 • "Overweeg onze verplichtingen om dit op de juiste manier te doen"

Eigenschappen

Eigenschappen

 Opties           
Procedures

Ziet altijd mogelijkheden  

Waarom 

Verveeld met routine                

Werkt volgens een protocol

Hoe

Houden niet van veranderingen 

Rollen

Bij dit filter zijn ook een aantal rollen te herkennen:

Veranderings manager (opties): Willen altijd iets "verbeteren" 

Qualiteits functionaris (procedures): Altijd volgens hetzelfde patroon 

Persoonlijkheidsprofiel

Om jezelf te leren kennen kan je persoonlijkheids profiel achterhaald worden. Dit persoonlijkeidsprofiel bestaat niet alleen uit je motivatie Reden Filter. Er zijn er nog 15 andere eigenschappen die het communiceren eenvoudiger maken. Met de kennis van het persoonlijkheids profiel is het ook mogelijk om beter te kunnen communiceren met personen waar het voorheen moeizaam mee ging. Als je je wilt aanpassen aan het profiel van de ander wordt het communiceren nog makkelijker. Jij hebt namelijk nu die mogelijkheid om je aan te passen.

Persoonlijkheids profiel:

Vorige Volgende