Dick's Humanistic Neuro Linguistic Programming

Persoonlijkheids Profiel

Motivatie Richting

De motivatie richting geeft aan waar je naar toe wilt of vanaf wilt, of je denkt in doelen of problemen. Anders gezegd je bent bereikend of vermijdend. Bereikende personen bewegen zich in de richting van wat ze leuk  vinden terwijl vermijdende personen zich er van af bewegen van de dingen waar ze niet van houden.

In de motivatie richting zijn er 5 richtingen.

 • Bereikend
 • Bereiken met enig vermijden
 • Bereiken en vermijden
 • Vermijden met enig bereiken
 • Vermijdend

De uitersten zijn bereikend en vermijdend. Daartussen zijn er een heel aantal mogelijkheden waar steeds een combinatie optreed tussen bereikende en vermijdende eigenschappen.

Bereikend

Bereikende personen weten wat ze willen en creëren hun eigen doelen. Bereikende personen zijn gefocusseerd op prioriteiten, doelen, taken en leunen naar voren wanneer ze communiceren over wat ze willen. De woorden die bereikende personen gebruiken zijn positief gesteld. Een aandachtspunt voor bereikende personen is dat ze problemen over het hoofd zien of  kleiner maken en gedemotiveerd raken wanneer ze een probleem moeten oplossen.

Bereiken met enig vermijden.

Zal nog steeds gericht zijn op het bereiken van doelen maar ziet ook de problemen en at mis kan gaan. door die problemen te zien zal ook eerder het doel losgelaten worden.

Bereiken en vermijden

Dit is een neutraal persoon die zowel bereikend als vermijdend is.

Vermijden met enig bereiken

Weet heel goed wat hij niet wil maar ziet ook het doel wat bereikt moet worden. Gaat er van uit wat allemaal fout kan gaan op weg naar het doel. Hoe meer problemen er komen zal het doel minder belangrijk worden.

Vermijdend

Vermijdende personen praten over wat ze niet willen en proberen niet te veranderen. Vermijdende personen zullen proberen dat alles hetzelfde blijft en alleen de problemen zien die bij een verandering horen. Tijdens het communiceren leunen ze achteruit wanneer ze praten over wat ze niet willen. Motivatie wordt geput uit het oplossen van problemen. Aandachtspunten bij een vermijdend persoon is dat ze afgeleid worden door elk klein probleem en verliezen dan het doel uit ogen.

Om nu te herkennen wat de motivatie richting  is zou je een paar specifieke vragen kunnen stellen of op het taalgebruik/gedrag kunnen letten. Om dit nu te kunnen herkennen zijn er de volgende items:

Vraag

Er zijn een aantal vragen die je zou kunnen stellen die inzicht geven in de motivatie richting van iemand.

 1. Waarom is het hebben van ...... belangrijk?
 2. Wat is belangrijk voor je in een baan, relatie, auto?
 3. Wat wil je met je leven doen?
 4. Wat is belangrijk in wat je doet in je werk, relatie, opleiding,..?
 5. Wat zal het hebben van .... voor jouw doen?
De antwoorden op deze vragen geven aan of ze bereikend of vermijdend zijn. Personen die een bereikend filter gebruiken praten over doelen terwijl personen de een vermijdend filter gebruiken praten over wat ze niet willen of willen vermijden.

Taalgebruik

Door op het taalgebruik of de woorden te letten kun je eruit halen wat de motivatierichting is.

Bereikend

Personen met een bereikend filter praten over het bereiken van doelen, bereiken, doelen, creëren, hebben, krijgen, behalen, verwerven, tot stand brengen, toevoegen van personen of voorwerpen of situaties.

Vermijdend

Personen met een vermijdend filter praten over wat ze niet willen, vermijden, voorkomen, van de hand doen, weg gaan, vanaf blijven, uitsluiten van personen of voorwerpen of situaties.

Gedrag

Het gedrag verschilt tussen een bereikend en een vermijdend persoon

Bereikend

Bereikende personen blijven focuseren op het doel, denken in bereikende termen en is te motiveren door een beloning in het vooruitzicht te stellen terwijl straffen nauwelijks helpt. Bereikende personen hebben moeite met herkennen van gevaren, problemen of hindernissen en zullen daar zelfs enigzins naief in lijken. Bereiken personen leunen iets naar voren waneer ze het over het te bereiken doel hebben. Wanneer ze met een probleem geconfronteerd worden zullen ze of de problemen omzetten in doelen om het uiteindelijk doel te bereiken of de problemen niet zien/negeren en blijven die problemen sudderen en onpgelost. Bereiken personen hebben meestal moeite met personen die alleen problemen zien of de beren op de weg.

Bereikend met enig vermijden

Personen met dit filter zijn vooral gericht op bereiken en weten ook wat te vermijden of wat mis kan gaan. Deze personen zullen dus eerder de hindernissen zien en daardoor ook eerder het doel loslaten. Ook zullen ze beloond willen worden en straffen vermijden.

Bereiken en vermijden

Personen met dit filter zien zowel het doel alsook de hindernissen. Voor deze personen is er geen verschil tussen straffen en belonen.

Vermijden met enig bereiken

Personen met dit filter weten vooral wat hij/zij niet willen of vermijden maar zien ook het doel wat ze willen bereiken. Ziet wat er fout kan gaan op weg naar het doel.

Vermijdend

Vermijdende personen weten vooral wat ze niet willen of vermijden willen. Deze personen zijn goed te motiveren door problemen of met straffen. Vermijdende personen hebben moeite zich te focuseren op een doel en zijn dan ook snel afgeleid door een hindernis. Ze kunnen dan ook moeilijk prioritetiten stellen. Vermijdende mensen leunen iets naar achter. Door deze eigenschap zullen ze als ze worden aangesproken in doelen zelfs nog verder achterover leunen. Personen met dit filter kunnen zelfs alleen maar probelemen zien en van probleem naar probleem gaan en het doel totaal uit het oog verliezen

Taalbeinvloeding

Om de communicatie naar personen met een bereikend of vermijdend filter zo optimaal te laten velopen is het het beste om ook dezelfde vermijdende/bereikende woorden te gebruiken als de ander. Andere bereikende/vermijdende mogelijkheden zijn:

Bereikend

Denk eens aan:

 • "dit is wat je zult bereiken"
 • "Dit is het doel"
 • "totstand brengen"
 • "bereik, creëer, omvat, hebben, krijgen""

Vermijdend

Communicatie mogelijkheden met vermijdende begrippen zijn:

 • "Dit is wat we willen voorkomen, vermijden, uitsluiten"
 • "De problemen die moeten worden opgelost"
 • "je hoeft je niet druk te maken om"

Eigenschappen

Eigenschappen

 Bereikend

Bereikend met enig Vermijden

Bereikend en Vermijdend

Vermijdend met enig Bereikend

 Vermijdend

Focus op doel

Ziet geen problemen

Motiveren met een beloning

Focus op doel en weet te vermijden

Ziet doel en de problemen

Wordt graag beloond en wilt straffen vermijden

Weet doel en de problemen

Ziet beiden even duidelijk

Belonen en straffen zijn gelijkwaardig

Focus op problemen en weet het doel

Ziet de problemen en het doel

Belonen weegt mider zwaar dan straffen

Focus op problemen

Ziet alleen de problemen

Motiveren door straffen

Rollen

Bij dit filter zijn ook een aantal rollen te herkennen:

Manager (Bereikend): Doel voor ogen om het bedrijf ergens naar toe te brengen.

Crisis Manager (Vermijdend): Vermijden dat we nog meer geld verliezen.

Vorige Volgende